Tarieven, codes en prestaties 2022

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie kunt u klikken op deze link:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/2/

In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.

De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

 • Consultatie en Diagnostiek (C codes)

  C001 Consult t.b.v een intake, niet zijnde verwijzing € 49,35
  C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 24,67
  C010 Schriftelijke medische anamnese € 24,67
  C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 116,88
  C014 Pocketregistratie € 38,96
  C015 Parodontiumregistratie € 77,92
  C020 Mondzorg aan huis € 19,48

 • Preventieve mondzorg (M codes)

  M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 14,56
  M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 14,56
  M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 14,56
  M32* Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,48
  M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer € 6,49
  M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 16,23

  *De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
  Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).
 • Verdoving (A codes)

  A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 16,23
  A15 Oppervlakte verdoving € 8,44

 • Vullingen (V codes)

  V30 Fissuurlak, eerste element € 29,22
  V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,23
  V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,49

 • Tandvleesbehandelingen (T codes)

  T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 188,30
  T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 35,06
  T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 25,97
  T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus € 116,88
  T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 71,42
  T042 Consult parodontale nazorg € 98,70
  T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 131,16
  T044 Complex consult parodontale nazorg € 174,67
  T161* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 45,45
  T162 Behandeling tandvleesabces € 87,66
  T163* Toepassing lokaal medicament € 70,13
  T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 64,93

  *De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
  Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).

Tarieven, codes en prestaties 2022

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie kunt u klikken op deze link:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/2/

In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die sommige behandelingen met zich meebrengen.

De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.